FinnBull - miljövänlig skogsmaskin


Det är vanligt att man använder alltför stora maskiner i gallringar. De lämnar djupa spår i skogen och förstör miljön. Då man kräver stor produktivitet och effektivitet glömmer man lätt bort skogsägarnas intressen.Maskiner bör väljas med tanke på det arbete som görs.


FinnBull lämnar inte stora spår i terrängen. Maskinen är mycket smidig och boggiehjulen följer framhjulen i samma spår.


Den skogsutrustade maskin (med boggieband och kedjor till framhjul) väger ca 9 ton ach lastningskapaciteten är 7 ton.


Finnbull kan uttrustas med en skördaraggregat och då tar mar bort alla lastbankar. Bytestid till harvester är kort - ca 30 minuter.


Kontakta oss och fråga efter prislistan och mer specifierar tekniska information!